Polityka prywatności

UŻYWAMY COOKIES

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszych stron i platform, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej.

STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA z siedzibą przy ul. Zachodnie 2F/U14 15-345 Białystok, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

– realizacji obowiązków STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

– ochrony praw STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

– uzasadnionego interesu STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),

– przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

– podmiotom, z którymi STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków prawem, ochrony praw STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA

– organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw może być wnoszony w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się Państwo nie zgadzacie. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

– sprostowania (poprawienia) danych, jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne

– usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy:- została wycofana zgoda, w oparciu, o którą przetwarzano dane osobowe,- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,- wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych, – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

– ograniczenia przetwarzania danych

Można żądać, aby STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA nie przetwarzała określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

– dostępu do danych

Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.

– przeniesienia danych

Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

– wniesienia skargi

Skarga może zostać wnoszona do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o kontakt drogą mailową: gabinet@twojdentysta.bialystok.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszego pisma zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ze strony www

Odwiedzenie przez Państwa strony internetowej STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA www.twojdentysta.bialystok.pl wiąże się z zapisem informacji między innymi o stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której są Państwo przekierowani, adresie stron internetowych, które Państwo przeglądają na naszej stronie www, datę wizyty na witrynie, a także adresie IP przydzielanym Państwu przez dostawcę usług internetowych.

STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA może wykorzystywać tak zwane plug-ins portali społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube, LinkedIn. Na naszej witrynie internetowej takie przełączniki są standardowo wyłączone, tzn. bez Państwa udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasują Państwo swoich cookies. STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA może wykorzystywać także rozwiązania takie jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google, kody śledzące w celu dostarczania informacji marketingowych i ulepszania serwisu.

Polityka cookies

1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym “wejściu” i “wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

2. STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

3. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.

4. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA

– Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane przez STOMATOLOGIA ZYTA GRYGUTIS – MROCZKOWSKA również do celów: pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,
– Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
– Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
– Pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
– Pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,   zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści Serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie, wpisywać loginu i hasła,
– Pliki cookies zbierające statystyki.

fbq('track', 'ViewContent');